De functie van Kleur.

De functie van Kleur.

De functie is volgens de Dikke van Dalen de taak, in dit geval dus: wat is de taak van kleur? We weten allemaal wat een taak is en als je je taak goed doet dat zal het resultaat navenant zijn. Nu kunnen we allemaal wel iets bij bedenken bij de taak van kleuren, zoals bijvoorbeeld rood, groen en oranje voor verkeerslichten, fluor geel voor veiligheidsvestjes en rode lampjes voor de ramen als indicatie dat je al of niet bewust op de Wallen bent beland.

Simpel

Kijk tot zover lijkt het simpel en duidelijk, maar kleur is overal. Vanaf dat wij onze ogen openen tot we ze s ’avonds weer sluiten en gaan slapen. De hele dag geeft kleur ons informatie, zowel bewust als onbewust. Kleur beïnvloedt onze stemming en gedrag, of je wilt of niet. Vooral het laatste is van belang, omdat veel mensen zich hier niet of nauwelijks van bewust zijn. Victor lamme schreef hier een boek over, ‘de vrije wil bestaat niet’. Nu is dit wel een aperte titel, maar wel een die dwingt  tot nadenken en bewustwording.

licht en kleur               

Kleur en muziek

Kleur is simpelweg een deel van het elektrisch magnetisch veld en dus net als muziek bestaat kleur uit golflengtes. Iedere golflengte heeft net als bij muziek een verschillende energie. Zoals hoge tonen piepen in je oren en lage tonen vibreren in je buik, zo hebben de verschillende golflengtes van kleur ook andere energieën. En net als bij muziek is het van belang welk instrument de muziek vertolkt en hoe lang de toon aanhoudt. De harmonie, het genre, het volume en het anticiperen op de doelgroep bepaalt of de rol van de muziek haar taak kan vervullen.

De taak

De taak van kleur is net als muziek: ons leven veraangenamen, onze taken te vergemakkelijken en ons de juiste informatie te geven om prettig te kunnen functioneren. Wij doen dit dagelijks door de kleuren te dragen waar wij ons prettig bij voelen en in onze woningen passen we kleuren toe waar we ons senang bij voelen, tot rust komen en ons weer energie geven voor de volgende dag. In omgevingen waar wij werken en verblijven, zoals bijvoorbeeld op kantoor, op stations en dergelijken bepalen anderen onze omgeving. Idealiter zou het dus zo moeten zijn dat degenen die deze omgevingen mede bepalen de taak van kleur optimaal in zouden moeten zetten.

Taakverschillen

Nu heeft uiteraard iedere omgeving haar eigen taak . Op een station zou je graag gemakkelijk de weg kunnen vinden, op een school wil je dat de leerlingen zich gedragen en zich goed kunnen focussen op de les en op een kermis wil je graag ontsnappen aan de dagelijkse beslommeringen. Het behoeft geen betoog dat het kleurgebruik in de genoemde voorbeelden anders zal zijn en ook een andere taak heeft en als kleur haar taak goed vervult, dit ons collectieve geluksquotum zal vergroten.

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid van het kleurgebruik in omgevingen ligt dus bij degenen die onze omgevingen vorm geven. De sociale verantwoordelijkheid om voor je medemens een omgeving te creëren die bijdragen aan ons Bruto Nationaal Geluk. En voor degene die graag in cijfers denken, indien kleur haar taak naar behoren kan vervullen levert dit naast ons BNG héél véél geld op. Denk alleen maar eens aan de invloed van de omgeving op het welbevinden, de prestaties en het ziekteverzuim. Kleur is het mooiste cadeau van moeder natuur en in de natuur is nooit iets toevallig. Hier heeft alles een taak en een reden. Kortom laten we kleur, dit mooie  cadeau, de mogelijkheid geven haar taak te vervullen.

Voor gespecialiseerde kleuropleidingen: https://marijkevanloon.nl/kleuracademie-voor-bouwkunde/

Voor gespecialiseerde kleuropleidingen: https://marijkevanloon.nl/kleuracademie-voor-bouwkunde/ Voor gespecialiseerde kleuropleidingen: https://marijkevanloon.nl/kleuracademie-voor-bouwkunde/ Voor gespecialiseerde kleuropleidingen: https://marijkevanloon.nl/kleuracademie-voor-bouwkunde/ Voor gespecialiseerde kleuropleidingen: https://marijkevanloon.nl/kleuracademie-voor-bouwkunde/ Voor gespecialiseerde kleuropleidingen: https://marijkevanloon.nl/kleuracademie-voor-bouwkunde/