Marijke

marijkeMarijke van Loon

Mijn naam is Marijke van Loon en mijn ontwerpbureau voor ruimte en omgevingen is gestart in 1993. Ik heb als specialisme kleur, kleurwerking en beleving, kleurpsychologie. Sindsdien adviseer en ontwerp ik functionele ruimtes en omgevingen die het welzijn van de gebruiker bevorderen. 

Mijn bureau

Mijn bureau werkt vanuit de psychologie van de waarneming en de beleving, zowel bewust als onbewust. Het geven van lezingen, cursussen en workshops omtrent mijn vakgebied doe ik met veel plezier voor u. Mijn opdrachtgevers zijn veelal overheid en semi overheid, maar ook detailhandel, kantoren en particulieren.

Onderzoek

In 2010 heb ik heb een onderzoek gedaan over in hoeverre wij kleur als visueel geluid eenduidig ervaren. Hieraan hebben 2035 mensen hun bijdrage geleverd. 

Overige werkzaamheden

Daarnaast ben ik medeoprichter van Ons Netwerk, een netwerk waarin bouwtechnici en belevingsdeskundigen ideeën uitwisselen. 

Naast mijn ontwerpbureau ben ik vanuit mijn beeldende achtergrond werkzaam als fotograaf. Mijn foto’s kunt u hier bekijken.

http://www.wimvanamstel.nl/  http://www.schildersvak.nl/author/marijke-van-loon/  http://kleurpsychologie.nl/pagina11.html

Marijke Marijke Marijke Marijke Marijke Marijke

specialisme kleur, kleurwerking en beleving, kleurpsychologie. specialisme kleur, kleurwerking en beleving, kleurpsychologie. Marijke van Loon en mijn kleuradvies- en ontwerpbureau Marijke van Loon en mijn kleuradvies- en ontwerpbureau Marijke van Loon en mijn kleuradvies- en ontwerpbureau

Onze Visie is zowel pragmatisch als optimistisch. “Word je er blij van.” is in onze visie het belangrijkste criterium. Immers blije mensen functioneren beter in alle opzichten. Als tweede criterium hebben wij visuele duurzaamheid. Wij steven altijd naar een hoge als wel langdurige acceptatiegraad Verder werken wij vanuit respect voor de mens, architectuur, kleur en omgeving.

Onze visie is dat je in de stijl duidelijk de voorliefde voor detail, duurzaamheid en kwaliteit kunt herkennen. Goed kleurgebruik, advies en ontwerp is geen recept, maar een op maat gesneden concept voor de doelgroep en zijn omgeving. Kleur is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Kleur is visuele communicatie.

Een omgeving is in balans als wij dit als natuurlijk en prettig ervaren. Visueel duurzaam en harmonisch. Kleur advies en kleurontwerp door objectieve kennis. Onze omgeving ervaren wij voor een groot deel onbewust. Onze onbewuste ervaring is 200.00 maal zo groot dan onze bewuste ervaring. (Bron: Ap Dijksterhuis, hoogleraar psychologie)

Met onderzoek, visie en kennis over kleur en kleurpsychologie kunnen wij de bewuste en onbewuste ervaring positief beïnvloeden waardoor we het welbevinden optimaliseren. Kleur en kleurbeleving wordt hierbij ingezet als ontwerptool. Iedere kleur heeft een eigen specifieke neurologische werking. Door de verkregen inzage in de werking van kleuren kan er een op maat gesneden kleur- en materiaal-palet voor u worden samengesteld.