Mijn inspiratie

Mijn inspiratie Inspiratie.4 Inspiratie.5 Inspiratie.6

Mijn inspiratie.

De natuur beschouw ik als een onuitputtelijke inspiratiebron. De natuur, mijn inspiratie, ordent en geeft structuur maar niet rigide. Door de nuance verschillen heeft elk  wezen zijn of haar eigenheid. Eenheid in verscheidenheid geeft de natuur haar charme en diversiteit. In de rijkdom van de natuur vinden wij harmonieën in een ongekende diversiteit. De natuur verandert constant van gezicht. Zowel in vorm als in kleur. Onderhevig aan de tijd, groei, bloei, verval, het moment van de dag en het seizoen.

Inspiratie.7 Inspiratie.8 Inspiratie.1 Inspiratie.2

Onze Visie is zowel pragmatisch als optimistisch. “ ” is in onze visie het belangrijkste criterium. Immers blije mensen functioneren beter in alle opzichten. Als tweede criterium hebben wij visuele duurzaamheid. Wij steven altijd naar een hoge als wel langdurige acceptatiegraad Verder werken wij vanuit respect voor de mens, architectuur, kleur en omgeving.

Onze visie is dat je in de stijl duidelijk de voorliefde voor detail, duurzaamheid en kwaliteit kunt herkennen. Goed kleurgebruik, advies en ontwerp is geen recept, maar een op maat gesneden concept voor de doelgroep en zijn omgeving. Kleur is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Kleur is visuele communicatie.

Een omgeving is in balans als wij dit als natuurlijk en prettig ervaren. Visueel duurzaam en harmonisch. Kleur advies en kleurontwerp door objectieve kennis. Onze omgeving ervaren wij voor een groot deel onbewust. Onze onbewuste ervaring is 200.00 maal zo groot dan onze bewuste ervaring. (Bron: Ap Dijksterhuis, hoogleraar psychologie)

Met onderzoek, visie en kennis over kleur en kleurpsychologie kunnen wij de bewuste en onbewuste ervaring positief beïnvloeden waardoor we het welbevinden optimaliseren. Kleur en kleurbeleving wordt hierbij ingezet als ontwerptool. Iedere kleur heeft een eigen specifieke neurologische werking. Door de verkregen inzage in de werking van kleuren kan er een op maat gesneden kleur- en materiaal-palet voor u worden samengesteld. harmonieën harmonieën harmonieën harmonieën Word je er blij van. Word je er blij van. Word je er blij van. Word je er blij van.

http://www.wimvanamstel.nl/  http://www.schildersvak.nl/author/marijke-van-loon/   http://foursenses.nl/ http://vanloonkleuradvies.nl/visie/