Visie

visie

 

 

 

 

 

Mijn visie, ik heb slechts één pragmatisch motto en dit is: “Word je er blij van!”. Dit lijkt simplistisch, maar dit is in de kern wel waar het om draait. Zoals Dr Bakx , een filosoof, dit zo mooi verwoordde: “Ik geloof dat individueel welzijn een voorwaarde is voor maatschappelijk welzijn terwijl omgekeerd de maatschappelijke context een kader voor individueel welzijn kan scheppen. Alles wat je voor de samenleving doet, doe je ook voor jezelf en alles wat je voor jezelf doet kan een bijdrage aan de samenleving zijn. Het creëren van geluk is veel belangrijker dan het creëren van koopkracht of rijkdom.” Het creëren van uitnodigen om geluk te ervaren en mensen meer te laten genieten van de omgeving is mijn missie en uitdaging.

Ik adviseer en ontwerp vanuit respect voor de mens, de architectuur en haar omgeving. Mede door de vele onderzoeken op dit gebied, zijn wij ons steeds meer bewust van het effect van de omgeving op ons welzijn, functioneren en prestaties. Onze visie is dat je in de stijl duidelijk de voorliefde voor detail, duurzaamheid en kwaliteit kunt herkennen. Goed kleurgebruik, advies en ontwerp is geen recept, maar een op maat gesneden concept voor de doelgroep en zijn omgeving. Kleur is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. Kleur is visuele communicatie.

Ik zie Kleur als visueel geluid. De harmonie, het ritme, het volume en het genre zijn overeenkomstige begrippen met de muziek. Het is de toon die de muziek maakt en deze muziek bepaalt de visuele kwaliteit, de visuele duurzaamheid en het menselijk welzijn. Een prettige leefomgeving krijgt vorm door een goed gecomponeerde interactie tussen architectuur, natuur en een juist kleurenpalet. Kleur bepaalt voor een belangrijk deel de beleving van onze fysieke omgeving.Van Loon Kleuradvies kan middels een kleuradvies of een kleurontwerp helpen uw visie, product of dienst optimaal non-verbaal te communiceren.

 mijn visie Mijn visie Mijn visie mijn visie muziek muziek muziek