Kleur en stedenbouw

 stedenbouw orientatie Kleur en stedenbouw stedenbouw Stedenbouw

De stad van de toekomst is belevingsgericht. Stedenbouwkundige structuren bepalen de oriëntatie in stad en dorp. Geven stad en dorp hun eigenheid en karakter en bepalen mede de beleving, de sfeer en het imago van de stad of het dorp. Door optimaal kleurgebruik kan men het sfeerbeeld van deze omgeving aanzienlijk verbeteren. Sfeer is volgens onderzoek de belangrijkste graadmeter voor de woonkeuze.

Gemeenten, woningcorporaties, winkeliersverenigingen, e.d. voeren samen voor een groot deel de regie over het gemeentelijk gebied. Deze partijen hebben de mogelijkheden om het gebied waarover zij de deelregie voeren zelfstandig of in samenspraak beter vorm te geven. Vaak zijn dit complexe processen en kostbare ingrepen. Indien de financiën hiervoor ontoereikend zijn of als aanvulling op een totale gebiedsontwikkeling is kleur een belangrijke tool om dit mede harmonisch en belevingsgericht vorm te geven.

De cursus Kleur en Stedenbouw geeft u inzicht in de fysieke en psychologische werking van kleur.

Deze cursus is vooral geschikt voor:

  1. Beleidsmakers, Welstand en architecten die inzicht willen krijgen op welke wijze kleur bijdraagt aan de beleving in de stad. Met kennis een beleidsplan kunnen ontwikkelen en beargumenteren.

De cursus:

De cursus wordt op de behoefte aangepast.  In de eerste twee dagdelen behandelen we de basiskennis over kleur. De basiskennis heeft als inhoud: 

  1. Wat is kleur
  2. Technische en visuele systemen
  3. Het NCS systeem
  4. Harmonie en kleur
  5. Kleur en kleurritme
  6. De psychologie van de waarneming en kleur

Dagdeel drie wordt kleur en binnenstedelijk gebied. Dit dagdeel gaan we in op kleur in het exterieur.

Dagdeel vier wordt toegespitst op de stad.

De cursusduur:

De cursusduur is vier dagen van 13.00 tot 16.30 uur.

Locatie:

Praagsingel 43

3404 CW in IJsselstein (Utrecht)

U kunt hier gratis parkeren. De cursusruimte heeft uitstekende daglichtcondities om kleur te kunnen beoordelen.

Of op uw locatie.

De cursusdata:

De cursusdata worden in overleg met de cursisten ingepland.

De investering:

De investering voor deze cursus bedraagt  € 795,- exclusief BTW en inclusief lesmateriaal.

Aantal plaatsen:

Maximaal 3 indien u kiest voor IJsselstein.

Maximaal 10 indien u een eigen locatie ter beschikking heeft.

Vragen:

Mocht u nog vragen hebben dan bent u van harte welkom om deze te stellen. 030-6875200 of info@marijkevanloon.nl

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden door uw gegevens en de bevestiging voor uw deelname te sturen naar info@marijkevanLoon.nl