Belevingsonderzoek, kleuronderzoek

Belevingsonderzoek.

Hoe ervaren uw werknemers, klanten, bewoners en bezoekers de omgeving?

Ben u toe aan een renovatie en wilt u uw budget zo efficient mogelijk inzetten?

Een belevingsonderzoek geeft u inzicht in de ervaring, de positieve aspecten en de pijnpunten.

Voor het analyseren van de omgeving heb ik belevingsonderzoeken ontwikkeld.

Het doel van dit type onderzoek is om te bepalen op welke vlakken van onze beleving de omgeving voldoet aan de verwachtingen en op welke gebieden de omgeving verbetering behoeft. Door de beleving te onderzoeken geven de resultaten van het onderzoek inzicht in de specifieke problemen in  het complex. U kunt met de resultaten van dit onderzoek adequaat actie ondernemen en uw budget efficiënt inzetten.

Het onderzoek bestaat uit een vragenlijst die door meerdere personen ingevuld dient te worden. In het onderzoek komen alle belevingsaspecten zoals sfeer, kleur, groenvoorziening, uitzicht, akoestiek, logistiek, daglicht, zonlicht, geur, ergonomie, luchtkwaliteit, verwarming, openbaar vervoer en parkeergelegenheid aan bod. Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten wordt een rapport opgesteld waarin de resultaten staan vermeld en een advies voor de verbeterpunten.

Er zijn belevingsonderzoeken ontwikkeld voor:

 • Onderwijs
 • Kantoren
 • Uitvaartbranche
 • Ouderenzorg
 • Psychiatrie
 • Zorghotel

Kleuronderzoek. Kleur is visueel geluid.

Kleur kan men beschouwen als visueel geluid. Ik heb hier enige tijd geleden een online kleuronderzoek naar gedaan. Het aantal respondenten was 2235.  Het meest verrassende was dat op alle vragen zowel mannen al vrouwen, verdeeld over de leeftijden vrijwel gelijk reageerden. Hier enkele resultaten van het onderzoek.

Kleuronderzoek

Op de vraag: “Waar kunt u het langste naar kijken gaf 80 % aan dat dit het blokje met de pastelkleuren waren.


Bij het volgende blokje was men het goeddeels eens dat dit een wiegeliedje zou moeten zijn en dat het volume zacht staat.

wiegeliedje

Wiegeliedje


Bij dit blokje vulde men voornamelijk een kinderliedje in en dat het vrij hard staat.

Kinderliedje

Kinderliedje


Bij het volgende blokje wordt een disharmonische compositie getoond zonder een duidelijk karakter. De antwoorden waren hier dan ook zeer divers.

Hieruit kun je concluderen dat indien het aanbod eenduidig is wij hier ook eenduidig op reageren. Echter als men geen eenduidige informatie aanbied dan zijn mensen gedesoriënteerd en reageren zeer divers.

disharmonie.1.

Disharmonische melodie


Dit is ook van toepassing op onze omgeving. Indien de omgeving expliciet is in de boodschap die men wil communiceren, dan zal men hier ook meer eenduidig op reageren. Vaak meestal onbewust. Het gedrag sturen met positieve omgevingsfactoren wint, door alle onderzoeken die op dit gebeid worden gedaan, steeds meer terrein.

Kleur en muziek hebben veel overeenkomsten zoals:

 • Harmonie en disharmonie.
 • Volume (kleurintensiteit).
 • Genre (sfeer).
 • Ritme (samenhang).
 • Timbre (klankkleur).

Conclusie Kleuronderzoek:

Afhankelijk van de aard van het verblijf, kort-lang, vrijwillig-onvrijwillig,  ervaren wij het prikkelniveau als aangenaam of onaangenaam. Kleur kan hier een positieve bijdrage aan leveren. Wij nemen kleur als eerste waar. Het bepaalt de oriëntatie in de ruimte, beïnvloedt de logistiek en ons gedrag, zowel bewust als onbewust. Net als bij muziek heeft kleur invloed op ons hartritme. Mensen voelen zich prettig in een harmonieuze omgeving. Deze genereert een hoge en langdurige acceptatiegraad

Kleur kan men beschouwen als visueel geluid. Ik heb hier enige tijd geleden een online kleuronderzoek naar gedaan. Het aantal respondenten was 2235. Kleur kan men beschouwen als visueel geluid. Ik heb hier enige tijd geleden een online kleuronderzoek naar gedaan. Het aantal respondenten was 2235. Kleur kan men beschouwen als visueel geluid. Ik heb hier enige tijd geleden een online kleuronderzoek naar gedaan. Het aantal respondenten was 2235. Kleur kan men beschouwen als visueel geluid. Ik heb hier enige tijd geleden een online kleuronderzoek naar gedaan. Het aantal respondenten was 2235

http://vanloonkleuradvies.nl/diensten/ http://www.wimvanamstel.nl/ http://www.schildersvak.nl/author/marijke-van-loon/